ADC - STAGE II

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

Ավստրիայի զարգացման համագործակցության և Արևելյան Եվրոպայի երկների հետ համագործակցության (ADC) կողմից ֆինանսավորվող «Վրաստանի ու Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում աղքատության նվազեցում և վստահության ձևավորում` կայուն գյուղական զարգացման գործում քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով» ծրագիրը (ՓՈՒԼ II) իրականացվում է «CARE Osterreich» կազմակերպության և CARE Ինթերնեշնլի Կովկասյան գրասենյակի կողմից` Վրաստանում «Քաղաքացիական Զարգացման Գործակալության (CiDA)» և Հայաստանում «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (ՔԱՐԴ) հիմնադրամի գործընկերությամբ: Ծրագրի տևողությունը` 2009թ. մայիսի 1-ից մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 31-ը:

Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանամերձ գոտիներում գտնվող գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը` քաղաքացիական հասարակության հզորացման և քաղաքացիական կազմակերպությունների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջեւ համագործակցության բարելավման միջոցով, ինչպես նաև նպաստել հայերի և վրացիների միջև վստահության ձևավորմանը և անդրսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը:

Ծրագիրը ՓՈՒԼ I-ի շարունակությունն է, որն արդեն երկու տարի իրականացվում է Վրաստանի Սամցխե-Ջավախեթի և Քվեմո Քարթլի շրջաններում: Ծրագիրը կենտրոնանում է նշված շրջաններում գյուղացիական ասոցիացիաների կազմակերպական կարողությունների զարգացման վրա: Ծրագրի 1-ին Փուլն ավարտվել է 2009. ապրիլի 30-ին:

Ծրագիրն իրականացվում է Վրաստանի և Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում` Սամցխե-Ջավախեթի և Քվեմո Քարթլի (Վրաստան) և Լոռի, Տավուշ և Շիրակ (Հայաստան):

Ծրագրի ուղղակի շահառու խմբերն են թիրախային շրջանների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ՔՀԿ) և տեղական ինքնակառավարման մարմինները (ՏԻՄ): Անուղղակի շահառուներն են թիրախ շրջանների գյուղական բնակչությունը:

Ծրագրի 2-րդ ՓՈՒԼԻ շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները`

  • Ծրագրի թիրախ քաղաքացիական հասարակության 10 կազմակերպություններ կանցնեն առնվազն 10 ուսուցողական դասընթացներ կազմակերպական կարողությունների զարգացման և ՏԻՄ-երի հետ անդրսահմանային համագործակցության զարգացման թեմաների շուրջ.
  • Ծրագրի թիրախ շրջանների ՏԻՄ-երի պաշտոնյաների համար կկազմակերպվեն առնվազն 10 դասընթացներ կազմակերպական կարողությունների, անդրսահմանային համագործակցության զարգացման և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերության ամրապնդման թեմաների շուրջ.
  • Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջև փորձի փոխանակման և համագործակցության խորացման նպատակով կկազմակերպվեն փոխայցելություններ սահմանամերձ շրջաններ.
  • ՔՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի և հանրապետական իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ փոխայցերը կնպաստեն անդրսահմանային համագործակցության խորացմանը.
  • Վրաստանի և Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում գյուղ. մթերքների բազմաէթնիկ տոնավաճառների կազմակերպում, որը կնպաստի գյուղատնտեսության ժողովրդականացմանը և վստահության ամրապնդմանը.
  • Մրցութային կարգով փոքր դրամաշնորհների տրամադրումը կնպաստի թիրախ ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացմանը և համապատասխան համայնքներում նրանց դերի մեծացմանը.
  • Ծրագիրը կնպաստի թիրախ կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը` նրանց կարիքներին համապատասխանեցված տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով:
  • Ծրագրի 2-րդ ՓՈՒԼԻ շրջանակներում իրականացված գործողությունները/միջոցառումները կլուսաբանվեն www.ruralassotiation.ge կայքում և կնպաստեն թիրախ ՔՀԿ-ների և անդրսահմանային համագործակցության զարգացման մասին հանրության իրազեկման մակարդակի բարձրացմանը: