• Farm Service Centers
  • NEWSLETTERS
  • OUR HISTORY

We are a friend to

Armenian agriculture

LATEST NEWS

16.07.2019

Agricultural machinery demonstration/practical training

In the frames of the USAID funded "Rural Economic Development – New Economic Opportunities" program, agricultural machinery demonstration/ practical training was conducted on importance of land quality improvement and preservation through application of modern agricultural machinery....

ANNOUNCEMENT

Գյուղատնտեսական և անասնաբուժական սպասարկման կենտրոներում (1C) ծրագրի ներդրման ծա...

16.08.2018

  Մրցույթի ծածկագիր՝ CARD-/ADA/07/18 16 օգոստոս, 2018թ. «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից (ADA) ֆինանսավորվող «Կենդանինենրի առողջության կառավարում Հայաստանում և Վրաստանում II փուլ» ծրագրի շրջանակ...