Դիմում ներկայացնելու հրավեր ագրոտուրիզմով հետաքրքրված ձեռնարկությունների համար/գյուղական զբոսաշրջության վայրեր

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամն իր գործընկերոջ՝ Վրաստանի ֆերմերների ասոցիացիայի (GFA) հետ համատեղ իրականացնում է «Ագրոտուրիզմի խթանում Հարավային Կովկասի երկրներում» ծրագիրը, որը համաֆինանսավորվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Տնտեսական զարգացում, կառավարում և ձեռնարկությունների աճ» ծրագրի (EDGE) կողմից:  Ծրագիրը նպատակաուղղված է աջակցելու և խթանելու ագրոտուրիզմը Հարավային Կովկասի երկրներում՝ Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան: