Խոտաբույսեր զարգացման համար (HEGO)

Ծրագրի դոնոր։  ԵՄ Սևծովյան ավազանի երկրների համագործակցության ծրագիր Ծրագրի տևողությունը։  01․07․2020 – 31․12․2022 Ծրագրի առաջատար գործընկեր։  Հալկիդիկի Ս․Ա․ Զարգացման Ասոցա...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Vocational Training for Farmer...

01.08.2022