Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգի ներդրում

Նկարագրություն Երկիր/ Տարածաշրջան Հայաստան/ Կոտայք, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Արարատ, Արմավիր, Վայոց Ձոր, Սյունիք Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ժամանակաշրջան 1 դեկ...

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՒ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ II ՓՈՒԼ

The proposed Animal Health Management  (AHM) in Armeni a and Georgia: Phase II aims at filling-in these gaps in regions of Armenia and Georgia, where the animal disease control and development of...

ՀՀ-ում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառում

Երկիր/Տարածաշրջան Հայաստան/Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք, Արագածոտն Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ժամանակաշրջան 1 նոյեմբեր, 2018թ․ - 31 դեկտեմբեր, 2020թ․  Կենդանիների նույնակ...

ADC - STAGE II

Ավստրիայի զարգացման համագործակցության և Արևելյան Եվրոպայի երկների հետ համագործակցության (ADC) կողմից ֆինանսավորվող «Վրաստանի ու Հայաստանի սահմանամերձ գոտիներում աղքատության նվազեցում և վստահությ...

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ/ADA

Animal Health Management in Cross Border Areas of Armenia and Georgia The Centre for Agribusiness and Rural Development (CARD) Foundation  in partnership with Heifer Georgia International init...

JOIN

«Տեղական դերակատարները միավորվում են հանուն Հարավային Կովկասի տնտեսական զարգացման և մասնակցային կառավարման» (JOIN) ծրագիրը հիմնվում է ծրագրի II ՓՈՒԼԻ արդյունքների վրա, որի ծածկույթն ընդգրկ...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Vocational Training for Farmer...

01.08.2022