Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների համարակալման և հաշվառման համակարգի ներդրում

Նկարագրություն Երկիր/ Տարածաշրջան Հայաստան/ Կոտայք, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ, Արարատ, Արմավիր, Վայոց Ձոր, Սյունիք Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ժամանակաշրջան 1 դեկ...

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՒ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ II ՓՈՒԼ

The proposed Animal Health Management  (AHM) in Armeni a and Georgia: Phase II aims at filling-in these gaps in regions of Armenia and Georgia, where the animal disease control and development of...

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

ՀՀ-ում կենդանիների և դրանց պահման տարածքների նույնականացում և հաշվառում

Երկիր/Տարածաշրջան Հայաստան/Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք, Արագածոտն Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված ժամանակաշրջան 1 նոյեմբեր, 2018թ․ - 31 դեկտեմբեր, 2020թ․  Կենդանիների նույնակ...

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝