Գյուղական տնտեսական զարգացում-նոր տնտեսական հնարավորություններ

ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ՝

 

Գյուղական տնտեսական զարգացում-նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագիրը հիմնվելու է Հայաստանի կառավարության, ԱՄՆ կառավարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, ինչպես նաև այլ դոնոր և հասարակական կազմակերպությունների  կողմից իրականացված և իրականացվող ծրագրերի, նախաձեռնությունների և գործողությունների վրա, որոնք միտված են Հայաստանի գյուղական տարածքներում առկա տնտեսական մարտահրավերների հաղթահարմանը:

ԳՏԶ ՆՏՀ ծրագրի գործողություններն ուղղված են խթանելու կայուն տնտեսական ապահովությունն ու տնտեսական աճը՝ աջակցելով առնվազն 100 բիզնեսների՝ առնվազն 60 համայնքներում: Ծրագիրը նպաստելու է մարզերում գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ներառյալ ֆերմաներն ու կոոպերատիվները) աճին, շուկայական կապերի ստեղծմանը արտադրողների և գնորդների միջև, ինչպես նաև հիմնադրելու է  տեղական տնտեսական զարգացումը խթանող ցանցեր: Այն ուղղված է զարգացնելու մրցակցային գյուղատնտեսական ոլորտը՝ բարելավելով գյուղական բիզնեսների և կոոպերատիվների գործունեությունն ու երաշխավորելով վերջիններիս համապատասխանությունը որակի ստանդարտներին:

ԳՏԶ ՆՏՀ ծրագիրն իրականացվելու է CARD հիմնադրամի, «ԱՄ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի» ընկերության և «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» կազմակերպության համատեղ ջանքերով:

Ծրագրի թիրախային արժեշղթաները

 • Այգեգործական արտադրություն
 • Մրգի արտադրություն
 • Հատապտուղների արտադրություն
 • Մրգի և հատապտուղների վերամշակում
 • Խաղողագործություն
 • Ջերմոցային արտադրություն
 • Տնկարանների արտադրություն
 • Գյուղատնտեսության մեքենայացման ծառայություններ
 • Ագրոտուրիզմ  (F&B, F2T) և մեղվաբուծություն

 

Փոքր դրամաշնորհների բաղադրիչը

 Ծրագիրը նախատեսում է փոքր դրամաշնորհային բաղադրիչ՝ իր շահառուներին աջակցելու բարելավել իրենց արտադրանքը։

Ստորը ներկայացված է ԳՏԶ ՆՏՀ-ի շրջանակներում փոքր դրամաշնորհ ստանալու պայմաններն ու սահմանափակումները՝

 • Դրամաշնորհները կբաժանվեն Հայաստանի 60 համայնքների 10 մարզերում
 • Կտրամադրվեն ընդհանուր 100 փոքր դրամաշնորհներ , որոնք կնտրվեն ծրագրի 3000 վերապատրաստված մասնակիցներից

 • Դրամաշնորհները կլինեն միայն նյութական
 • Շահառուի սեփական ներդրումը կկազմի առաջարկվող փոքր դրամաշնորհային ծրագրի ընդհանուր բյուջեի 70%-ը
 • Փոքր դրամաշնորհի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի 15,000 ԱՄՆ դոլարը
 • Փոքր դրամաշնորհը չի  ընդգրկում կապիտալ (աշխատավարձեր, ռեսուրսներ, կոմունալ) ծախսեր, ինչպես նաև հարկեր, շինարարական աշխատանքներ, մեղվաբուծության մեջ՝ մեղվափեթակների ձեռքբերում:

 Փոքր դրամաշնորհի շահառուի ընտրության գործընթացում, առաջնահերթությունը կտրվի այն սուբյեկտներին, որոնք՝

 •   Ունեն հիմնավորված ընդունակություններ ոլորտում
 • Կիրազեկեն առաջարկվող ծրագրի բարձր իրագործելիության մակարդակի մասին
 • Իրենց բիզնեսում և նրանց համար ում հետ համագործակցում են ապահավում են ավելացված եկամուտներ
 • Ապահովում են եկամուտների ավելացված աղբյուրներ իրենց բիզնեսի և նրանց համար ում հետ համագործակցում են
 •  Կստեղծեն նոր աշխատատեղեր և/կամ կբարձրացնեն զբաղվածության մակարդակը
 • Իրենց աշխատանքում կներգրավեն  կանանց և երիտասարդների
 • Կխթանեն շուկայական համակարգի զարգացումը,  տվյալ արժեշղթայում հորիզոնական և ուղղահայաց ինտեգրումը:

 Օրինակ, եթե դուք մրգի վերամշակող եք և ցանկանում եք դիմել փոքր դրամաշնորհի սարքավորումների ձեռքմերման համար, դրանով իսկ ավելացնելով ձեր արտադրության և  շուկայավարման ծավալները, ապա ձեր դիմումին առաջնահերթություն կտրվի եթե դուք պլանավորում եք լրացուցիչ մրգեր ձեռք հավաքել այլ ֆերմերներից կամ շուկայահանել նրանց արտադրանքը, ստեղծելով եկամտի նոր հնարավորություններ վերջիններիս համար:

Գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոններ

ԳՏԶ ՆՏՀ-ի շրջանակներում նախատեսվում է խթանել բոլոր ԳՍԿ-ների զարգացումը՝ բարելավելու համար այգեգործական ծառայությունների սպասարկման որակը և ապահովելու ռեսուրսների հասանելիությունը Հայաստանի բոլոր մարզերում: Այդ նպատակով ԳՍԿ-ները կհամալրվեն գյուղտեխնիկայով և սարքավորումնեով, ինչպես նաև կրտամադրվեն որակյալ և ժամանակին մատուցվող ծառայություններ:Մինչ այժմ արդիականացվել են հետևյալ ԳՍԿ-ները՝

 •   Աչաջուրի ԳՍԿ
 • Փոքր Վեդի
 • Արտաշավան
 • Արագածավան
 • Եղեգնաձոր

Տեսանյութ

ԳՏԶ ՆՏՀ ծրագրի բացման արարողությունը

 Ծրագրի աշխարհագրությունը

Ծրագրի իրականացման համար ընտրվել են հետևյալ համայնքները